Lumpur ketidaktahuan dan ketakutan batin yang terbentuk sekian lama dapat menutupi welas asih yang sudah ada di dalam diri.

Sehingga membuat perspektif kita terdistorsi

Hal tersebut membuat kita sering salah mengungkapkan welas asih terhadap orang lain dan diri sendiri. Ujungnya malah ekspresi marah yang keluar, rasa ingin mengatur dan juga mendiamkan orang yang kita cintai.

Dengan berlatih menyadari kesadaran, perlahan kita akan mampu melepaskan lumpur ketidaktahuan yang mendistorsi perspektif kita, sehingga hubungan baik pun akan lebih mudah terbina