Semoga semua makhluk memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan, semoga mereka terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan.