Semoga semua mahluk memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga mereka terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Semoga mereka tidak pernah terpisahkan dari sukacita sejati yang tanpa penderitaan. Semoga mereka berdiam dalam keseimbangan batin, terbebas dari kemelekatan dan kebencian terhadap yang dekat maupun yang jauh.

Picture by : Thiago Matos on pexels.com